ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ Π.Α.Α.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε., στον Ιστοχώρο αυτό θα παρέχει πληροφορίες για την εξέλιξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Π.Α.Α. 2007-2013, “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”. ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ 19-02-2007   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ Π.Α.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Π.Α.Α. – «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ 3 Χρήσιμες Ιστοσελίδες (όλα τα έγγραφα για το Π.Α.Α.) […]