ΕΤΑΛ αε - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου | ETAL sa - Local Development Company of Lesvos

 


ΕΤΑΛ α.ε.
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013


 
Ανακοίνωση, 12.08.2013...
....στο πλαίσιο των έργων Διασυνοριακής Συνεργασίας και ειδικότερα στο έργο, ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, “ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ” - "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ
και
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ...
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης των καταρτίσεων που περιγράφονται στη συνέχεια για τα έργα ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ & ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Πρόσκληση σε Συνάντηση- Παρουσίαση υλοποίησης έργου "ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος, 2007-2013.
Πρόσκληση σε Συνάντηση- Παρουσίαση υλοποίησης έργου "ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ",
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06.05.2013-14.08.2013
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ» με ακρωνύμιο : «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»...και ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, “ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ” - "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ
Επανάληψη ανακοίνωσης σημείο Γ. Προμήθεια Εξοπλισμού, 14.08.2013
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΝ.6.1.2. & 6.2.2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
...ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΔΡΑΣΕΙΣ 6.1.2 & 6.2.2 -1. Πρόγραμμα Κατάρτισης 15 Επιχειρηματιών στη Λέσβο, 2. Πρόγραμμα Κατάρτισης 15 ανέργων Νέων και Γυναικών στη Λέσβο
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΝ.4.2.2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
...ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 4.4.2 -Ειδικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανάπτυξης Πράσινης Συνείδησης & Δραστηριοτήτων Περιπατητικών Διαδρομών και Τουρισμού Υπαίθρου
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΝ.3.3.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
...ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» ΔΡΑΣΗ 3.3.1 -ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΝ.6.1.2. & 6.2.2. ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ-ΕΤΑΛ Α.Ε. ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...
...Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» ΔΡΑΣΗ 6.1.2 ''Κατάρτιση 15 Επιχειρηματιών στη Λέσβο'' & 6.2.2 ''Κατάρτιση 15 Ανέργων και Γυναικών στη Λέσβο''
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΝ.4.2.2. ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ-ΕΤΑΛ Α.Ε. ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...
...ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» ΔΡΑΣΗ 4.2.2 -Ειδικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανάπτυξης Πράσινης Συνείδησης & Δραστηριοτήτων Περιπατητικών Διαδρομών και Τουρισμού Υπαίθρου
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 11-12.04.2013
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
«ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
11-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, Μυτιλήνη-ΛΕΣΒΟΣ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΝ.3.3.1. ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ-ΕΤΑΛ Α.Ε. ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...
...ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» ΔΡΑΣΗ 3.3.1 -ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Aνακοίνωση, ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
... Πρόσκληση δημιουργίας e-shop επιχειρήσεων...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης...
...Διοργάνωση Ημερίδων Διαβούλευσης-Πληροφόρησης
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ"
Ανάρτηση 03.09.2012
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΕΤΑΛ Α.Ε.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΕΝ.3.2.1, ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ-ΕΤΑΛ Α.Ε.ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
για τα έργα "ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ" και "ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" (ανάρτηση 12.04.2012)
Ολόκληρο το άρθρο >>>

EN.5.1-5.3, ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... (ανάρτηση 16:00, 31.05.2012)
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, 29.07.2011
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»
Η ΕΤΑΛ Α.Ε. συμμετέχει σε δύο Έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»...
Ολόκληρο το άρθρο >>>