ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Κ.Π. LEADER PLUS - ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΣΒΟΣ «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ» ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ ΑΕ.

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+ της Χώρας μας εγκρίθηκε, με την αριθ. 830/1.8.2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί την  Ομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.) η οποία:
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην παρακάτω ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
(Επιλέξτε τις παρακάτω Υπέρ-συνδέσεις για την Πρόσκληση , Πληροφοριακό Υλικό, Παράρτημα Πληροφοριακού Υλικού και αρχεία Φακέλων Υποψηφιότητας).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (.doc, 82 Kb)


I.    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (.doc, 167 Kb)
II.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (.zip, 1.8 Mb)
III.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (.zip, 1.4 Mb)

Το παράρτημα Πληροφοριακού Υλικού περιέχει:
I.         ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
II.       “ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ”
III.      ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
IV.       KYA 471/2002
V.        KYA 450/2002 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ)
VI.       ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
VII.     ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
VIII.    ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


ΜΕΤΡΟ 1.2 - Ενισχύσεις σε επενδύσεις – στήριξη της επιχειρηματικότητας

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ – 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 - (.zip, 444 Kb)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΕΤΡΟ 1.2 - (.doc, 49 Kb)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΕΤΡΟ 1.2 – (.xls, 158 Kb)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.2.2 – ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – (.xls 32 Kb)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΜΕΤΡΟ 1.2 – (.xls 50 Kb)


ΜΕΤΡΟ 1.4 - Προστασία – ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ – 1.4.1, 1.4.2 - (.zip, 428 Kb)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ – 1.4.3 - (.zip, 423 Kb)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΕΤΡΟ 1.4 - (.doc, 33 Kb)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.4.1 & 1.4.2 – (.xls, 107 Kb)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.4.3 – (.xls, 117 Kb)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΜΕΤΡΟ 1.4 – (.xls, 39 Kb)


Το Πληροφοριακό Υλικό και οι φάκελοι υποψηφιότητας με όλα τα παραρτήματά τους θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή και σε CD-ROM, μετά τις 4 Αυγούστου. Η παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας και η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνεται στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε. και στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε.  www.etal-sa.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΕΤΑΛ Α.Ε.
ΕΡΜΟΥ 4, ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΕΣΒΟΣ, 81100. ΤΗΛ/FAX – 22510 29400/29577
www.etal-sa.gr - e-mail: [email protected]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ ΤΣΑΓΑΛΟΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  www.minagric.gr

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ΕΤΑΛ Α.Ε. θα έχει την ευθύνη για τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση των επενδυτών για αλλαγές στις διαδικασίες, τροποποιήσεις και γενικότερα κάθε αλλαγή η οποία δεν περιλαμβάνεται στο παρόν υλικό ενημέρωσης το οποίο διαθέτει στους υποψήφιους επενδυτές.
Το παρόν ενημερωτικό υλικό και τα παραρτήματά του προετοιμάστηκαν αποκλειστικά από στελέχη της ΕΤΑΛ Α.Ε., η εταιρεία κατέβαλε σοβαρή προσπάθεια να αποφευχθούν τυχόν σφάλματα, είτε στη σύνταξη, νόημα, ή διαδικασία τυπογραφείου, εάν τυχόν υπάρξουν σημεία στα οποία εντοπιστεί σφάλμα, ή ασάφεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία ούτως ώστε να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις ή διευκρινήσεις.
Η Εταιρεία θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στην διεύθυνση και τα στελέχη της Υπηρεσίας Διαχείρισης της Κ.Π. LEADER PLUS, για την πολύτιμη βοήθεια που παρείχαν σε όλη την διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Π. LEADER PLUS – Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ