ΕΤΑΛ αε - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου | ETAL sa - Local Development Company of Lesvos

 


ΕΤΑΛ α.ε.
LEADER I - ΜΕΤΡΟ 2:
Επαγγελματική Κατάρτιση

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ:

ΕΛΚΕΠΑ: Εκσυγχρονισμός παραγωγής - βελτίωση ποιότητας
αγροτικών προιόντων.
ΕΛΚΕΠΑ: Διαχείριση αγροτουριστικών πρωτοβουλιών.
ΕΛΚΕΠΑ: Εκπαίδευση συμβούλων τοπικής ανάπτυξης.
ΕΛΚΕΠΑ: Εκμάθηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
 
 
 

®   ETAL-sa.gr - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου | 1ος όροφος, Ερμού 4, Μυτιλήνη Λέσβου, TK-81100

 

     Developed & maintained by EURObit WEBs