Για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων παραθέτουμε απόσπασμα από τον “οδηγό επιλογής πράξεων”, εν όψει διαδικασίας έγκρισης πρόσκλησης.

ΣΧΕΔΙΟ-Απόσπασμα οδηγού, Περιγραφή Υπο-δράσεων για την Πρόσκληση επιλογής Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Τοπικό Πρόγραμμα Λέσβου – CLLD/LEADER

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

ΕΤΑΛ Α.Ε.

Share