ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ:

1 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Θεοφίλου, ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.
2 Εκδοση βιβλίου «Σπάνια φυτά της Λέσβου», ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΙΔΗΣ.
3 Εκδοση βιβλίου «Σκίουρος της Λέσβου», ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.
4 Εκδοση βιβλίου «Σίγρι», ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ.
5 Λέσβος – Πολιτιστική δράση και ανάπτυξη, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ.
6 Διαμόρφωση παλαιών λουτρών σε λαογραφικό Μουσείο, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ.
7 Ανάπλαση δασικής διαδρομής Καλλονής – Κλαπάδου – Λαφιώνας, ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ.
8 Ανάπλαση Πατουμένης, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ.
9 Προβολή και ανάδειξη αγιασσώτικου καρναβαλιού, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ.
10 Προμήθεια μουσικών οργάνων για τον πολιτιστικό σύλλογο κοινότητας, ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ – ΜΕΣΑΓΡΟΣ