Συγχρηματοδότηση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, 27.10.2011
Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων, νέα ημερομηνία 25.11.2011….
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΤΑΛ Α.Ε.
ΩΣ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ “ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER”, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2008.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 6.2 – “ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ”……
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ-ΑΞΟΝΑΣ 4-Π.Α.Α. 2007-2013
…μετά την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των συναντήσεων της άνοιξης 2008, και με τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή περιοχών – τοπικών προγραμμάτων να είναι ενεργή σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον η ΕΤΑΛ Α.Ε., προβαίνει στη ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα…
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 09-05-2008
Η ΕΤΑΛ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του Δ.Σ. της στις 8/05/2008, εξετάζοντας τις εξελίξεις στον προγραμματισμό του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε ομόφωνα να αποστείλει επιστολή…
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

Δελτίο Τύπου-Διαβουλέυσεις, Φεβρουάριος-Μάιος 2008
08-05-2008, Ολοκληρωση της α΄φάσης – διαδικασίας διαβούλευσης για το Πόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Π.Α.Α. 2007-2013, “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” στη Λέσβο.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Προμήθειας εξοπλισμού, έργου ανασυγκρότησης δικτύου μηχανοργάνωσης της ΕΤΑΛ Α.Ε.» – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΛΕΥΚΩΜΑ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ.»

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ….

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ…!
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.), προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της για την κάλυψη αναγκών της, ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με στελέχη-εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση του Τ.Π. της Κ.Π. LEADER+:
• 1 (ένα) Πολιτικό Μηχανικό, απόφοιτο Α.Ε.Ι.
• 1 (ένα) Τεχνολόγο Γεωπονίας, απόφοιτο Τ.Ε.Ι.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27/08/2007
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 9001:2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 9001:2000»
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ.»
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

Δελτίο Τύπου Εκδήλωση Ενημέρωσης LEADER+
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε. στα πλαίσια της διαδικασίας ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των αποτελεσμάτων του Τοπικού προγράμματος, και οι επενδυτές του Τοπικού Προγράμματος LEADER+, οργάνωσαν συνάντηση επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό και στην παραγωγή τοπικών προϊόντων, με τους παρακάτω στόχους:

1. Συζήτηση για την «ΠΟΙΟΤΗΤΑ»
2. Διεύρυνση του «Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας»
3. Δικτύωση επιχειρηματιών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους
4. Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ενόψει του Τέταρτου Προγραμματικού Κύκλου.

Η «Συνάντηση επιχειρηματιών για την Δικτύωση και την Ποιότητα» πραγματοποιήθηκε στον «ΕΛΑΙΩΝΑ ΝΙΚΟΥ», Παραδοσιακές κατοικίες στο Πυργί του Κόλπου Γέρας, επένδυση του Τοπικού Προγράμματος, την

Κυριακή 1η Ιουλίου 2007 και ώρα 19:00.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕ VIDEO…

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
της δράσης: 1.3.2.2 «Ενέργειες Προβολής Προώθησης Εκτός Γεωργικού Τομέα»
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1.3.3.2
Για Την Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων Στα Πλαίσια Του Τοπικού Προγράμματος Leader+ Της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): «Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΕΤΑΛ ΑΕ.» Ενέργειες Προώθησης Προβολής – (ΕΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) – Προβολή Περιοχής Παρέμβασης…
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μέτρα 1.2 και 1.4
Η πρόσκληση αυτή είναι η τελευταία για το Γ Κ.Π.Σ, όσον αφορά το Τοπικό Πρόγραμμα…
Ολόκληρο το άρθρο >>>

 

Στατιστική Καταγραφή Υποβολής Α’ ΚΥΚΛΟΥ Προκήρυξης
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Π. LEADER PLUS
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τ.Π. – ΜΕΤΡΑ 1.2 & 1.4 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόσκληση για Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Συμβούλου Ενδιάμεσης Αξιολόγησης. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
24/07/2003
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ,
18/04/2002
(ΠΡΟΒΟΛΗ, 72 KB – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 73 ΚΒ)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΔΕΩΝ,
18/04/2002
(ΠΡΟΒΟΛΗ, 75 KB – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 70 ΚΒ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
17/04/2002
(ΠΡΟΒΟΛΗ, 68 KB – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 72 ΚΒ)