ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΞΟΝΑΣ-3 ΤΟΥ ΠΑΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, των Ιδιωτικών Επενδύσεων του ’ξονα 3 – «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) (πρώην ΟΠΑΑΧ), Περισσότερα στις παρακάτω ιστοσελίδες… ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ http://www.minagric.gr/greek/press/2010/07/greek280710b.shtml ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ […]

ΑΞΟΝΑΣ 3-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013, “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ”

Σύντομα η πρώτη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλάισιο του άξονα 3 του ΠΑΑ για Ιδιωτικά έργα… Πληροφορίες (προκηρύξεις κλπ) σχετικά με τον ΑΞΟΝΑ 3, (πρώην Ο.Π.Α.Α.Χ.) θα βρείτε στην επιλογή ΚΥΡΙΑ PROJECTS: ΟΠΑΑΧ που πλέον θα αφορά και τον ΑΞΟΝΑ 3 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013, “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ”. ΑΞΟΝΑΣ 3. […]

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ…

Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας προς τους δικαιούχους τουριστικών καταλυμάτων σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων. Διευκρινήσεις σχετικά με τις αστικές μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων Για τον Κεντρικό Υποστηρικτικό Μηχανισμό Βορείου Αιγαίου Αναστάσιος Μ. Περιμένης Υπεύθυνος Έργου

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Y.A.A.&T. – Ε.Υ.Ε.Σ.Ε), ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΠΑΑΧ ΛΕΣΒΟΥ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΠΑΑΧ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞ.3

Τελευταίες Εξελίξεις… ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (20/03/2008): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΔΚ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ 3 (Ο.ΠΑ.Α.Χ.)…ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ Π.Α.Α.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε., στον Ιστοχώρο αυτό θα παρέχει πληροφορίες για την εξέλιξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Π.Α.Α. 2007-2013, “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”. ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ 19-02-2007   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ Π.Α.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Π.Α.Α. – «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ 3 Χρήσιμες Ιστοσελίδες (όλα τα έγγραφα για το Π.Α.Α.) […]

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση