Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός..

Σήμερα σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος του Διαγωνισμού έληξε η προθεσμία απάντησης από την Αναθέτουσα Αρχή επί γραπτών ερωτημάτων από υποψηφίους αναδόχους που έπρεπε να είχαν κατατεθεί έως τις 14.03.2014. Δεν υπήρξαν ερωτήματα. Υπενθυμίζεται η καταληκτική ημερομηνία 01.04.2014 …Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει μετά από τη […]

Περιβάλλον και Συνθήκες Διαβίωσης LEADER I – ΜΕΤΡΟ 6

Στα πλαίσια του μέτρου: Υλοποιήθηκε από το Δήμο Μυτιλήνης πρόγραμμα θεατρικής παιδείας απευθυνόμενο σε μαθητές. Εκδόθηκε βιβλίο ιστορίας της Λέσβου και οικονομικής ιστορίας της Μυτιλήνης από το δήμο Μυτιλήνης. Έγινε προμήθεια μουσικών οργάνων από το Σύλλογο Μεσοτοπιτών Λέσβου για την ορχήστρα του. Ανεγέρθηκε μουσείο παλιών μηχανημάτων παραγωγής ούζου στο Πλωμάρι. Έγιναν σημαντικές στερεωτικές εργασίες στο […]

Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων LEADER I – ΜΕΤΡΟ 5

Στο μέτρο περιλαμβάνονται: Μηχανολογικός εξοπλισμός βιοτεχνίας ούζου. Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείου (κλασσική γραμμή παραγωγής αθέρμιστου λαδιού). Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας αλιπάστων. Εξοπλισμός μονάδας κηροποιείου. Δημιουργία μονάδας παραγωγής μαρμελάδας. Εκσυγχρονισμός 4 τυροκομείων της Λέσβου (νέες συσκευασίες, εκσυγχρονισμός παραγωγής κ.λ.π.). Εκσυγχρονισμός σαπωνοπεοιείου (παραδοσιακό σαπούνι). Εκσυγχρονισμός μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου (νέα γραμμή εμφιάλωσης σε γυάλινα, εξοπλισμός χημείου με υγρό και αέριο χρωματογράφο κ.λ.π.). […]

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις LEADER I – ΜΕΤΡΟ 4

Το μέτρο αναφέρεται σε βελτίωση κτιριακής υποδομής και μηχανολογικό εξοπλισμό μονάδων που δραστηριοποιούνται στη βιοτεχνία ξυλόγλυπτων, κεραμικών, αγγειοπλαστικής, υφαντών και παραδοσιακών επίπλων. Υλοποιήθηκαν 7 επενδυτικά σχέδια κυρίως από ιδιωτικούς φορείς σε διάφορες περιοχές του νησιού (Παράκοιλα, Πάμφιλα, Μανταμάδος, Πολιχνίτος). ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αγροτουρισμός LEADER I – ΜΕΤΡΟ

Το ΜΕΤΡΟ 3 “Αγροτουρισμός” υποδιαιρείται σε 4 υπο-μέτρα όπως παρακάτω: Αγροτουριστικά καταλύματα: Με το μέτρο αυτό α. Επισκευάστηκαν – αναπαλαιώθηκαν 12 υφιστάμενα κτίσματα που μετατρέπονται σε αγροτουριστικά καταλύματα (ξενώνες) β. Ανεγέρθηκαν 2 αγροτουριστικές μονάδες από τον Δήμο Καλλονής και την Κοινότητα Ιππείου. γ. Εξοπλίστηκαν με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τα δωμάτια του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Πέτρας. Φορείς […]

Επαγγελματική Κατάρτιση LEADER I – ΜΕΤΡΟ 2:

Στα πλαίσια του μέτρου αυτού υλοποιήθηκαν από το ΕΛΚΕΠΑ Παράρτημα Αιγαίου 4 σεμινάρια με τα ακόλουθα αντικείμενα: “Εκσυγχρονισμός παραγωγής – βελτίωση ποιότητα αγροτικών προϊόντων” Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε δύο κτηνοτροφικά χωριά της Λέσβου (Μανταμάδος, Άντισσα) και τα παρακολούθησαν νέοι στην πλειοψηφία τους αγρότες. “Διαχείριση αγροτουριστικών πρωτοβουλιών” Εκπαιδεύτηκαν 20 ιδιοκτήτες αγροτουριστικών καταλυμάτων σε θέματα σχετικά με […]

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση