Συγχρηματοδότηση

LEADER II – ΜΕΤΡΟ 6: Προστασία & Βελτίωση του Περιβάλλοντος & των Συνθηκών Διαβίωσης

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ: 1 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Θεοφίλου, ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 2 Εκδοση βιβλίου “Σπάνια φυτά της Λέσβου”, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΙΔΗΣ. 3 Εκδοση βιβλίου “Σκίουρος της Λέσβου”, ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 4 Εκδοση βιβλίου “Σίγρι”, ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ. 5 Λέσβος – Πολιτιστική δράση και ανάπτυξη, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. 6 Διαμόρφωση παλαιών λουτρών σε λαογραφικό Μουσείο, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. 7 Ανάπλαση δασικής διαδρομής […]

LEADER II – ΜΕΤΡΟ 5: Αξιοποήση & Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ:  1 Εκσυγχρονισμός Τυροκομείου, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ. 2 Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας παρασκευής γιαούρτης, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ.  3 Γραμμή τυποποίησης τυριών, ΠΟΠ, ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 4 Βιολογικός καθαρισμός τυροκομείου, Α.Σ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. 5 Βιολογικός καθαρισμός τυροκομείου, Α.Σ. ΑΓΡΑΣ. 6 Μονάδα τυποποίησης μελιού, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ. 7 Τυποποίηση βρώσιμης ελιάς, ΛΕΒΑ Α.Ε. 8 Βιολογική καλλιέργεια ελιάς, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ.  9 Μονάδα […]

LEADER II – ΜΕΤΡΟ 4: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το μέτρο αναφέρεται σε βελτίωση κτιριακής υποδομής και μηχανολογικό εξοπλισμό μονάδων που δραστηριοποιούνται στη βιοτεχνία ξυλόγλυπτων, κεραμικών, αγγειοπλαστικής, υφαντών και παραδοσιακών επίπλων. Υλοποιήθηκαν 7 επενδυτικά σχέδια κυρίως από ιδιωτικούς φορείς σε διάφορες περιοχές του νησιού (Παράκοιλα, Πάμφιλα, Μανταμάδος, Πολιχνίτος). ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

LEADER II – ΜΕΤΡΟ 3: Αγροτουρισμός

ΔΡΑΣΗ 2: Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – προώθησης των τουριστικών ΥΠΟΔΡΑΣΗ 3-2: Νέες μορφές τουρισμού ΔΡΑΣΗ 4: Προβολή, προώθηση, τουριστικά πακέτα, περίπτερα τουριστικά πληροφοριών  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Δημιουργία νέου τουριστικού προϊόντος που επιχειρεί να συνδυάσει φυσικό τοπίο – αρχιτεκτονική κληρονομιά – τοπικά παραδοσιακά προϊόντα – και κοινωνικό-οικονομική και πολιτιστική πραγματικότητα, με ενιαίο θεματικό άξονα “τα μονοπάτια της […]

LEADER II – ΜΕΤΡΟ 2: Επαγγελματική Κατάρτιση

Στα πλαίσια του Μέτρου 2 του τοπικού προγράμματος Κ.Π Leader II έχει εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση για την υλοποίηση ενέργειας που αφορά την “Κατάρτιση στελεχών νέων Δήμων στην διαχείριση και τον σχεδιασμό επενδύσεων στον τομέα της τοπικής-αγροτικής ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στα πλαίσια της φιλοσοφίας της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER”. Ο αριθμός των καταρτιζομένων θα […]