Συγχρηματοδότηση

Οι εκδηλώσεις του LEADER, όπως πρέπει να είναι. Τοπική Ανάπτυξη, με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων στην πράξη, για καλύτερη ποιότητα ζωής, για κοινωνική συνοχή!

“Μέσα από τις Γιορτές Αμπελουργίας στις 16 & 17 Νοεμβρίου στην Ανεμώτια, πρωτίστως επιδιώκουμε να αναδείξουμε την αγροτική, αμπελουργική και λαογραφική μας κληρονομιά, την τοπική μουσική και χορευτική μας παράδοση, τη βελτίωση των δυνατοτήτων ψυχαγωγίας των μελών των κοινοτήτων μας, αλλά κυρίως τη συσπείρωση του τοπικού πληθυσμού μέσα από την ανάπτυξη ενός πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας, σύμπνοιας και κοινής δράσης…”
Σύλλογος Αμπελουργών Ανεμώτιας Λέσβου “Ο Κάμπος”

Share