Δεν είναι εύκολο να εκφράσει κανείς την ικανοποίηση που παίρνει από την δουλειά του. Ίσως και σπάνιο. Στην περίπτωση του #lesvostrail όμως, τα πράγματα γίνονται πιό εύκολα. Ευχαριστούμε τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου #theotheraegean, για την τιμή και αναγνώριση στην ΕΤΑΛ για την δημιουργία του LESVOSTRAIL. Μπράβο του για την οργανωτική ικανότητα, επιμονή και κουράγιο του, μπράβο στους εθελοντές. Κάπως έτσι ορίζεται η έννοια κοινωνικό κεφάλαιο.
Από το 2016, ξεκίνησε μια σπουδαία κίνηση δρομικών εκδηλώσεων στα Μονοπάτια της Λέσβου, μεταλαμπαδεύτηκε στην Ερεσσό, και έπεται συνέχεια. Τα σχολεία ξεκινούν προγράμματα που βασίζονται στους ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ, #oikotrails, ομάδες και σύλλογοι, ΟΡΕΙΑΣ, lesvos runners…
Τελικά αυτή είναι η φιλοσοφία LEADER #clldleader #leaderclld.
Σύντομα και στα επόμενα.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, ωκεανός, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και νερό
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες
Share