Συγχρηματοδότηση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25.04.2017
______________________________________________________________
“ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020).
Σε συνέχεια των αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 311, 312, 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, εκδόθηκε η παρακάτω τροποποίηση.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.
Αναστάσιος μ. Περιμένης
Γενικός Διευθυντής

______________________________________________________________

1. 2η τροποποίηση ΥΑ 5360/02-07-2010.

_________________________________________________________________

Share