Συγχρηματοδότηση

Στις 14:00, οριστικοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής Φ.Υ. της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Λέσβου, Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου του ’ξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 για την Κατηγορία Πράξης 4112:

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Επαγγελματιών Αλιέων, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ., με την υποβολή 19 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, στο σημείο υποβολής, Συνολικού Προτεινόμενου Προϋπολογισμού 883.368,19€.

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Share