Συγχρηματοδότηση

“ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020).

Σε συνέχεια των αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 311, 312, 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, εκδόθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις.

 

1. Δελτίο τύπου 25.05.2017.

1. 3η τροποποίηση Μέτρου 311.

1. 3η τροποποίηση Μέτρου 312.

1. 3η τροποποίηση Μέτρου 313.

Share