Μυτιλήνη 26.03.2014
Κεντρικός Υποστηρικτικός Μηχανισμός Βορείου Αιγαίου – ΕΤΑΛ Α.Ε. Λέσβος
Αντένα Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε.
Αντένα Χίου – ΕΤΑΧ Α.Ε.
Αντένα Σάμου – ΚΑΕΚ Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.
Αντένα Λήμνου – ΑΝΕΛ Α.Ε.
___________________________________________________________
Οι Δικαιούχοι της Πρώτης Πρόσκλησης του άξονα 3 του Π.Α.Α., καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρακάτω διευκρινιστικό σημείωμα όσον αφορά στην Παράταση Υποβολής του 1ου Αιτήματος πληρωμής (>20%) του εγκεκριμένου τους επενδυτικού σχεδίου.

ΦΕΚ 696/Τ.Β’/19.03.2014, Παράταση υποβολής 1ου Αιτήματος Πληρωμής έως 15.06.2013 – Τροποποίηση ΚΥΑ 4424/2010, (6174/19.03.2014)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Κ.Υ.Μ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1ου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Για τον Κεντρικό Υποστηρικτικό Μηχανισμό
Βορείου Αιγαίου
___________________________________________________________
Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Υπεύθυνος Έργου
__________________________________________________________

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση