Συγχρηματοδότηση

Πέντε ημέρες και σήμερα για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Λέσβου…
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα “ΠΣΚΕ” την Πέμπτη, 10.10.2019
Προσοχή” Το πληροφοριακό σύστημα “κλειδώνει” αυτόματα στις 15:00.
Καλή επιτυχία σε όλους όσοι αυτή τη στιγμή κοπιάζουν στη Λέσβο για να ολοκληρώσουν τις προσπάθειές υποβολής αξιόπιστων και αποτελεσματικών προτάσεων χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων για την βελτίωση της ποιότητας, την ανταγωνιστικότητα και διαφοροποίηση.

Share