Στο πλαίσιο αξιολόγησης και υλοποίησης των έργων της δεύτερης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα υπομέτρα 311, 312, και 313Β, παρατίθενται οι επικαιροποιημένες τιμές μονάδος για τα κατασκευαστικά έργα ανά περιοχή παρέμβασης και άρθρο-κατηγορία εργασιών.

Οι τιμές αυτές ισχύουν ως κανόνας και εξετάζεται κατά περίπτωση τυχόν διαφοροποίηση τους βάση νέας επικαιροποίησης εφόσον προκύψει, ή βάση σχετικής τεκμηρίωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013)

Για το Δίκτυο Συνεργαζόμενων ΟΤΔ Βορείου Αιγαίου (ΑΜΚΕ)
Κεντρικός Υποστηρικτικός Μηχανισμός Π.Β.Αιγαίου
για τον άξονα ε του ΠΑΑ, 2007-2013

Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Υπέυθυνος Έργου

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση