Συγχρηματοδότηση

Τεχνική συνάντηση για την ευαισθητοποίηση δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, στη Μυτιλήνη στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Β.Α. ώρα: 10:00-14:00

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΕΥΔ-ΠΑΑ) και Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έντυπο Συμμετοχής ΕΔΩ…http://bit.ly/2xAUw8d
Share