Συγχρηματοδότηση

LEADER I – ΜΕΤΡΟ 1:

 

Στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 1 έγιναν οι εξής ενέργειες:

  • Η Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Λέσβου (ΕΑΣ Λέσβου) παρήγαγε ένα τηλεοπτικό σπότ για τη διαφήμιση του λεσβιακού ελαιόλαδου, προχώρησε στην παραγωγή διαφημιστικού φυλλαδίου για το λεσβιακό ελαιόλαδο, στη δειγματοδιανομή λεσβιακού ελαιόλαδου και σε παραγωγή ραδιοφωνικών μηνυμάτων.
    Επίσης στελέχωσε τουριστικό της γραφείο με ειδικό σύμβουλο για θέματα αγροτουρισμού.

  • Η ΤΕΔΚ Νομού Λέσβου δημιούργησε γραφείο υποστήριξης των Ο.Τ.Α. της Λέσβου σε θέματα ανάπτυξης.

  • Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ανέθεσε μελέτη για την αποξήρανση – αξιοποίηση του τυρογάλακτος των τυροκομείων της Λέσβου.

  • Η ΕΤΑΛ Α.Ε. κάλυψε μέρος των δαπανών για την τεχνική στήριξη του προγράμματός της.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ