ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΤΑΛ Α.Ε.

Στις 29.06.2016 διοργανώνεται στην ΠΕΤΡΑ, μια από τις πολλές τοπικές διαδικασίες ενημέρωσης-διαβούλευσης και επιμόρφωσης με στόχο την καθολική συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής και με όραμα αναπτυξιακής στρατηγικής για τη Λέσβο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2014-2020 (Π.Α.Α.-ΕΠ.ΑΛ.Θ.)

Στον υπερσύνδεσμο το σχετικό Δελτίο Τύπου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΤΡΑ 29.06.2016

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση