Στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της μετάδοσης του covid-19, η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της & της Επιτροπής Διαχείρισης Τ.Π. CLLD/LEADER, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις σε θέματα προθεσμιών και διαδικασιών, πέραν του θεσμικού πλαισίου που διέπουν τα προγράμματα που διαχειρίζεται, λόγω έκτακτων συνθηκών.

Οι συνθήκες που όλοι μας ζούμε είναι έκτακτες και απρόβλεπτες, και οφείλουμε -για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας- με υπευθυνότητα να προσαρμοστούμε στις οδηγίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. οι εργασίες της Εταιρείας πρέπει και θα συνεχίσουν να ασκούνται για το συνολικό εθνικό όφελος με όσο πιο κανονικό τρόπο γίνεται. θα εξυπηρετούνται οι ενδιαφερόμενοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες που παρουσιάζονται, π.χ. κλειστές υπηρεσίες, ασφάλεια εργαζομένων κλπ. Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση.

Σημαντική Ανακοίνωση – 16.03.2020

 

Share