Συγχρηματοδότηση

Στο πλαίσιο του έργου «Διαδρομές στο Περιβαλλοντικό και Πολιτισμικό Απόθεμα, Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος», που υλοποίει ως Εταίρος για την Λέσβο η ΕΤΑΛ Α.Ε. οργανώνουμε παρουσίαση της υλοποίησης του έργου όσον άφορα στην γεωγραφική περιοχή εφαρμογής Στύψη-Πέτρα-Πετρί-Μόλυβος-Βαφειός-Συκαμιά.
Η πρόσκληση και η παρουσίαση είναι ανοικτή για το κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο και θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Μολύβου την Πέμπτη, 11.07.2013 και ώρα 18:00.

1. Πρόσκληση Συμμετοχής

2. Δελτίου Τύπου

3. Πρόγραμμα Συνάντησης

Share