Συγχρηματοδότηση

Στο μέτρο περιλαμβάνονται:

  • Μηχανολογικός εξοπλισμός βιοτεχνίας ούζου.

  • Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείου (κλασσική γραμμή παραγωγής αθέρμιστου λαδιού).

  • Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας αλιπάστων.

  • Εξοπλισμός μονάδας κηροποιείου.

  • Δημιουργία μονάδας παραγωγής μαρμελάδας.

  • Εκσυγχρονισμός 4 τυροκομείων της Λέσβου (νέες συσκευασίες, εκσυγχρονισμός παραγωγής κ.λ.π.).

  • Εκσυγχρονισμός σαπωνοπεοιείου (παραδοσιακό σαπούνι).

  • Εκσυγχρονισμός μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου (νέα γραμμή εμφιάλωσης σε γυάλινα, εξοπλισμός χημείου με υγρό και αέριο χρωματογράφο κ.λ.π.).

  • Δραστηριότητες προώθησης τοπικών προϊόντων.

  • Εκσυγχρονισμός ραφινερίας ελαιολάδου.

Υλοποιήθηκαν 16 επενδυτικά σχέδια με φορείς ιδιώτες, συνεταιριστικές οργανώσεις και μια κοινοτική επιχείρηση.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ