Συγχρηματοδότηση

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου είναι ο υπεύθυνος φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης για την ΛΕΣΒΟ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για την Αγροτική Ανάπτυξη “LEADER” την περίοδο 1992-1996, 1996-2001 και 2002-2009, δηλαδή επιτελεί τον ρόλο Τελικού Δικαιούχου. Επίσης είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του έργου της Κεντρικής Δομής στήριξης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου – Ο.Π.Α.Α.Χ, για το σύνολο των περιοχών παρέμβασης της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως Κεντρική Δομή Στήριξης και Αντένα Λέσβου, με αντένες την ΑΝΕΛ στη Λήμνο, την ΕΤΑΧ στη Χίο, και την ΕΤΑΣ στη Σάμο. Τέλος η ΕΤΑΛ Α.Ε. αποτελεί τον Συντονιστή Εταίρο στον Τελικό Δικαιούχο της Κ.Π. EQUAL, “Δίκτυο Συνεργαζόμενων ΟΤΔ Βορείου Αιγαίου”.

Ιδρύθηκε το 1992 από την σύμπραξη των τοπικών φορέων “Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νομού Λέσβου” “Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου”, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ Παράρτημα Αιγαίου την θέση του οποίου πήρε η Επιμελητηριακή Λεσβιακή Εταιρεία Ανάπτυξης ΕΛΕΑ, και από το 2004 με συμμετοχή και της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ.
Η μετοχική σύνθεση και μόνο της Ε.Τ.Α.Λ. αναδεικνύει μια εξαιρετικά πρωτοποριακή άποψη στην συνεργασία των τοπικών φορέων που για πρώτη φορά βρέθηκαν από κοινού να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αναπτυξιακές δράσεις για τη Λέσβο.

To κριτήριο για την δημιουργία εταιρικής ένωσης που να αποτελείται από φορείς της κάθε περιοχής, ήταν να εισάγει επιτυχώς την καινοτομία της αποκέντρωσης της διαχείρισης τοπικών προγραμμάτων  και την λογική της ανελικτικής προσέγγισης, δηλαδή την ουσιαστική συμμετοχή του τοπικού στοιχείου, του ίδιου του αγροτικού πληθυσμού στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει παράγει πολλά στοιχεία με στόχο την συνεχή ενημέρωση, εμψύχωση και διάχυση της πληροφόρησης με:

  • Επιστημονικές ή κλαδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί.
  • Λοιπές εκδόσεις (ενημερωτικά έντυπα, περιοδικές εκθέσεις, φυλλάδια κλπ.)
  • Λειτουργία του φορέα ως συμβουλευτικού/ επικουρικού οργάνου (συμμετοχή στο σχεδιασμό μοντέλων λειτουργίας, σημάτων ποιότητας, κλπ)
  • Λοιπές δραστηριότητες του φορέα για την ενίσχυση των ΜΜΕ (οργάνωση εκθέσεων, ημερίδων συμμετοχή σε πρωτοβουλίες άλλων κλπ., άρθρα στον τοπικό τύπο, εκπομπές σε σταθμούς, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς) που έχουν γραφεί, συνεργασίες με ξένους φορείς κλπ)
  • Τεκμηρίωση Ικανότητας του φορέα να διαχειριστεί έργα
  • Πολύ καλή γνώση της τοπικής αγοράς π.χ. η ύπαρξη μεγάλου όγκου άμεσα εκμεταλλεύσιμων στοιχείων, η προώθηση εργασιακών θεμάτων, η καλή επίγνωση των προβλημάτων και η άριστη επικοινωνία με τους φορείς για την εξαγωγή συμπερασμάτων).

Ακολουθεί παρακάτω αναλυτική παρουσίαση της Εταιρείας…

Αναλυτική παρουσίαση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…(αρχείο pdf)