Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του 253 της 15/07/2019, καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή, 9η  Αυγούστου 2019, και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ερμού 4 στη Μυτιλήνη.

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση