Συγχρηματοδότηση

Παρατίθεται στη συνέχεια ανακοίνωση της ΕΤΑΛ Α.Ε. για την διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος “HOST”.

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 11.01.2015

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ HOSTS-FOOT

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Η Δράση Εκπαιδευτικό πρόγραμμα – Εργαστήρια είναι μέρος του έργου “H.O.S.T. The Heritage of Olive Tree for Sustainable Tourism” (COS-TSUST-2014-3-15)” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης COSME 2014-2020.

Share