Συγχρηματοδότηση

Λάβετε μέρος στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών – Περιοχών της Υπαίθρου

Θέλετε να βοηθήσετε να “επηρεάσετε” τις πολιτικές για την Ύπαιθρο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο;

Βοηθήστε μας απαντώντας σε αυτήν την έρευνα που διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά!

Μαζί με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης (ELARD), το Ελληνικό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER, έχουμε δημιουργήσει έναν ιστότοπο – (έρευνα) για να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι τη γνώμη του ευρωπαϊκού αγροτικού πληθυσμού σχετικά με το μέλλον των εδαφών τους.

Μια έρευνα που θέλει να χρησιμεύσει ως σημείο συνάντησης για όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αγροτικού περιβάλλοντος.

Μια ανοιχτή και συμμετοχική πλατφόρμα που χρησιμεύει για να ακούει και να συλλέγει μέχρι τις 30.06.2020 τις απόψεις και τις προτάσεις σας για το μέλλον για τις αγροτικές περιοχές, για την ύπαιθρο.

Λάβετε μέρος στην έρευνα εδώ: http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_en.html

(Υποστηρικτικό κείμενο δίγλωσσης EN/EL – Μετάφρασης)

Μην περιμένετε, το μέλλον έρχεται νωρίτερα από ότι νομίζετε!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ CLLD/LEADER

Για την ΟΤΔ της Λέσβου, ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γεν. Διευθυντής

Share