Συγχρηματοδότηση

Στο πλαίσιο του Τ.Π. LEADER+ στη Λέσβο, υλοποιήθηκε και είναι ενεργό  Δίκτυο Περιπατητικών Διαδρομών,
στο σημείο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, στοιχεία με χάρτες, φωτογραφικό υλικό και ενημερωτικό υλικό-οδηγό…

1. Εισαγωγικό κείμενο…
“Περπατώντας στη Φύση της Λέσβου”

2. Παρουσίαση σχεδιασμού Δικτύου…

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ ΛΕΣΒΟΥ

3. Χάρτες Περιπατητικών Διαδρομών και Εναλλακτικός Οδηγός

(Προβολή Powerpoint, με συνημμένους χάρτες και οδηγό)

Τα αρχεία, ειδικότερα οι χάρτες λόγω μεγέθους και ανάλυσης πιθανόν να χρειάζονται χρόνο για τη λήψη τους…

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.,
Αναστάσιος Μ. Περιμένης