Συγχρηματοδότηση

Στα πλαίσια του μέτρου:

  • Υλοποιήθηκε από το Δήμο Μυτιλήνης πρόγραμμα θεατρικής παιδείας απευθυνόμενο σε μαθητές.

  • Εκδόθηκε βιβλίο ιστορίας της Λέσβου και οικονομικής ιστορίας της Μυτιλήνης από το δήμο Μυτιλήνης.

  • Έγινε προμήθεια μουσικών οργάνων από το Σύλλογο Μεσοτοπιτών Λέσβου για την ορχήστρα του.

  • Ανεγέρθηκε μουσείο παλιών μηχανημάτων παραγωγής ούζου στο Πλωμάρι.

  • Έγιναν σημαντικές στερεωτικές εργασίες στο Μουσείο Θεοφίλου και παράλληλα εφαρμογή οπτικοακουστικών συστημάτων στο ίδιο μουσείο.

  • Δημιουργήθηκαν σε 2 Δήμους της Λέσβου (Αγιάσο, Πλωμάρι), 2 εκθετήρια – γραφεία ενημέρωσης.

  • Πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1994 το πανευρωπαϊκό φεστιβάλ ερασιτεχνικής δημιουργίας στη Μυτιλήνη (διοργανωτής ΕΤΑΛ Α.Ε.).
    Συμμετείχαν 10 ξένες χώρες με θέματα παρουσίασης: θέατρο – χορός – παντομίμα – μουσική – ηχόραμα.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ