ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14.11.2016
______________________________________________________________
“ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020).
Σε συνέχεια των αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 311, 312, 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, εκδόθηκαν οι παρακάτω τροποοιήσεις. Η τροποποίηση αφορά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων πράξεων από 30 Δεκεμβρίου 2016 σε 30 Ιουνίου 2017.

Για το Δίκτυο Συνεργαζόμενων ΟΤΔ Βορείου Αιγαίου
Αναστάσιος μ. Περιμένης
Υπέυθυνος Κ.Υ.Μ.

______________________________________________________________

1. 2η τροποποίηση του Μέτρου 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

2. 2η τροποποίηση του Μέτρου 312 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

3.2η τροποποίηση του Μέτρου 311 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

_________________________________________________________________

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση