“ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ”- ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ (2014-2020)

Η ΕΤΑΛ Α.Ε ενημερώνει τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες Υποχρεώσεις έργων Άξονα 3 ΠΑΑ 2014-2020, στο Μέτρο (πλέον) 19, ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις με αριθμ. πρωτ. 5212/20-06-2018 για το Μέτρο 311, 5213/20-06-2018 για το Μέτρο 312 και 5214/20-06-2018 για το Μέτρο 313. Οι τροποποιήσεις αφορούν παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής των συνεχιζόμενων πράξεων από 29-06-2018 σε 31/08/2018.

7η_τροποποιηση _2904_ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 312_6Ζ374653ΠΓ-ΩΤΚ

10H_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ 2905_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 313_Ω6ΧΓ4653ΠΓ-1ΥΜ

7η_τροποποιηση _2903 _ΑΠΟΦΑΣΗ_ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ_ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ_ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ_31165ΛΨ4653ΠΓ-1ΩΜ

 

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση