ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης -Φακέλων Υποψηφιότητας των από 26.07.2010 προσκλησεων εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα
ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313
της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗς ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
των Ιδιωτικών Επενδύσεων του ’ξονα 3 – «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)
(πρώην ΟΠΑΑΧ), Περισσότερα στις παρακάτω ιστοσελίδες…

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ…(πρώην ΟΠΑΑΧ), ενημέρωση 08.10.2010

http://www.agrotikianaptixi.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΕΤΑΛ Α.Ε. της 08.10.2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση