Συγχρηματοδότηση

Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες του ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ για τις εικαστικές τέχνες, όταν εκπνέει το 2015, δεν θα μπορούσε από την φιλοσοφία “LEADER” που μας καθοδηγεί, να λείψει μια από τις βασικές αρχές της. Να αναγνωρίζουμε οι Ομάδες Τοπικής Δράσης την καθημερινότητα μιας περιοχής – ενός τόπου, και τις πραγματικές ανάγκες του.

Ο Πολιτισμός είναι ανάγκη, είναι έκφραση μιας κοινωνίας κάτω από τις συνθήκες που κάθε φορά διαμορφώνονται, και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες για την Λέσβο είναι ιδιαίτερα βεβαρυμμένες δημιουργώντας έντονη ανησυχία για το μέλλον.

Σίγουρα, τους μήνες που ζήσαμε αυτό που καλούμε “Εικαστική Άνοιξη της Νησιωτικής Ελλάδας στη Λέσβο”, και τα δρώμενα πολιτισμού που εξελίχθηκαν σε όλες τις αναπτυξιακές-συναδέλφους μας, για την φωτογραφία, τις παραστατικές τέχνες, την μουσική, την δημιουργική γραφή, τα μουσεία, προσφέρουν ελπίδα.

Μάθαμε όλοι μαζί, με τους καλλιτέχνες της Νησιωτικής Ελλάδας, πόσο η Τέχνη και ο Πολιτισμός “μιλάνε” στην ψυχή του ανθρώπου, μάθαμε μέσα από ζωγραφιές και σκίτσα πόσο δυνατά μηνύματα μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι που τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν, μας δόθηκε η ευκαιρία να μην νιώθουμε μόνοι μας, να νιώσουμε την δύναμη και τα αντανακλαστικά της ανθρωπιάς που μπορεί και έχει η τοπική μας κοινωνία.

Αυτό, είναι ένα μήνυμα ελπίδας.

Ζήσαμε και ζούμε στιγμές σημαντικές, η συνεργασία με τις Νησιωτικές Ομάδες Τοπικής Δράσης της Ελλάδας μας έφερε ακόμη πιο κοντά και γνωρίσαμε πολύτιμους φίλους και συνεργάτες. Όλη αυτή η τοπική προσπάθεια να αναδείξουμε τον εικαστικό πολιτισμό των νησιών μας ως μοχλό αειφόρου ανάπτυξης και ταυτότητα είναι προσπάθεια συλλογική, είναι αποτέλεσμα εμπιστοσύνης πολλών φίλων και συνεργατών και τους ευχαριστούμε θερμά.

Το ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, απέδειξε και αυτή τη φορά ότι παράγει και προάγει ανάπτυξη. Το μέλλον μέσα από την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος που τόσο άνισα επέδρασε στο νησί μας και η άμεση αντίδραση της κοινωνίας δείχνουν ότι η Λέσβος είναι δυνατή και θα ανταπεξέλθει, φτάνει ως σύνολο όλοι μαζί να μπορέσουμε ενωμένοι να δρούμε καθημερινά και σε όλα τα επίπεδα.

Το δίκτυο ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, μέσα από τις δράσεις του τα τελευταία 10 χρόνια κατέδειξε με περηφάνια ότι παράγει Πολιτισμό.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Εκ μέρους του δικτύου “Νήσων Περίπλους” και της ΕΤΑΛ Α.Ε.

Share