ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 21.01.2018

To Ελληνικό Δίκτυο Ο.Τ.Δ. LEADER/CLLD, εξέλεξε νέα Συντονιστική Επιτροπή τριετούς θητείας, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 46, εκ των 48 Ομάδων Τοπικής Δράσης που συμμετέχουν στο Δίκτυο.
Η επταμελής Συντονιστική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος:  Σκορδάς Μιχάλης, Γενικός Διευθυντής, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αναπληρωτής Προέδρου:  Μπερέτσος Μαρίνης, Γενικός Διευθυντής, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ
Μέλη:   Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος, Γενικός Διευθυντής, ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Καραγιάννη Γεωργία, Συντονίστρια ΟΤΔ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κιοσέογλου Ιορδάνης, Γενικός Διευθυντής, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ
Περιμένης Αναστάσιος, Γενικός Διευθυντής, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κουτής Βάιος, Γενικός Διευθυντής, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Βασικοί στόχοι της νέας Συντονιστικής Επιτροπής αποτελούν:
α) η κατάρτιση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας του Δικτύου.
β) η δημιουργική θεσμική εκπροσώπηση των Ομάδων Τοπικής Δράσης σε Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
γ) η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ομάδων Τοπικής Δράσης σε σχέση με την υλοποίηση των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης.
δ) η κεφαλαιοποίηση των δεξιοτήτων των στελεχών των Ομάδων Τοπικής Δράσης για την επίτευξη αναπτυξιακών σκοπών.
Η Συντονιστική Επιτροπή ευχαριστεί τους συναδέλφους για την συμμετοχή τους στις διαδικασίες και τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, δεσμευόμενη ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελος του συνόλου των τοπικών κοινωνιών.
Με Εκτίμηση,
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής,
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΟΤΔ LEADER
Μιχάλης Σκορδάς
Γενικός Διευθυντής ANKA  AAE OTA

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση