Συγχρηματοδότηση

Το μέτρο αναφέρεται σε βελτίωση κτιριακής υποδομής και μηχανολογικό εξοπλισμό μονάδων που δραστηριοποιούνται στη βιοτεχνία ξυλόγλυπτων, κεραμικών, αγγειοπλαστικής, υφαντών και παραδοσιακών επίπλων.

Υλοποιήθηκαν 7 επενδυτικά σχέδια κυρίως από ιδιωτικούς φορείς σε διάφορες περιοχές του νησιού (Παράκοιλα, Πάμφιλα, Μανταμάδος, Πολιχνίτος).

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ