Το ερωτηματολόγιο που παραθέτουμε αποτελεί εργαλείο αποτύπωσης αναγκών και του ενδιαφέροντος της Περιοχής παρέμβασης Λέσβου όσον αφορά στο Νέο Πρόγραμμα LEADER της Λέσβου.

Σας προσκαλούμε να περιγράψετε τις ιδέες σας σε μια ανοικτή διαδικασία ανταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο της “φιλοσοφίας” LEADER.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ, LEADER ΛΕΣΒΟΥ, 2014-2020

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.
Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Γεν. Διευθυντής

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση