Συγχρηματοδότηση

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ως Ομάδα Τοπικής Δράσης για το Τοπικό
Πρόγραμμα Λέσβου του Άξονα 4 Π.Α.Α. 2007-2013, γνωστό ως “LEADER Γεωργίας”
ανακοινώνει σε συνέχεια του από 22.10.2015 δελτίου τύπου της τα παρακάτω:

 

Δελτίο Τύπου της ΕΤΑΛ Α.Ε. 13.11.2015 – ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Το συνημμένο Δελτίο Τύπου αποστέλλεται σε όλα τα ΜΜΕ της Λέσβου με την
παράκληση δημοσιοποίησης του.

Αφορά σημαντικές διευκρινήσεις επί της διαδικασίας ολοκλήρωσης του Τοπικού
προγράμματος του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Τονίζουμε την προσοχή των δικαιούχων του Τοπικού Προγράμματος.

Το Δελτίο Τύπου κοινοποιείται και σε Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ ως απλή
ενημέρωση, σε συμβούλους δικαιούχων και αναρτάται στην Ιστοσελίδα της
ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αποτελεί έγγραφο διευκρινήσεων της ΕΤΑΛ Α.Ε. κάθε ενδιαφερόμενου στην
περιοχή παρέμβασης του Τ.Π. Λέσβου για άμεση ενημέρωση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Με εκτίμηση
Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Γενικός Διευθυντής

Share