Συγχρηματοδότηση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ…

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΛΕΣΒΟΣ, «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ» ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ…

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Κατά την εφαρμογή του Τ.Π. – LEADER+
ΛΕΣΒΟΥ

Η παρουσίαση που ακολουθεί αποτελεί ένα μέρος των Επενδύσεων του Τ.Π. που καταγράφονται σε ειδική έκδοση λευκώματος η οποία είναι διαθέσιμη στα γραφεία της εταιρείας.

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, αρχείο .pps, 2,9Mb

 

Σύνδεσμοι Επενδυτών 

Βιοτεχνία Παραδοσιακού Σαπουνιού ELECTRA
ELECTRA BIOSECRETS – TRADITIONAL OLIVE OIL SOAP PRODUCTS…