Συγχρηματοδότηση

Στα πλαίσια του μέτρου αυτού υλοποιήθηκαν από το ΕΛΚΕΠΑ Παράρτημα Αιγαίου 4 σεμινάρια με τα ακόλουθα αντικείμενα:

 • “Εκσυγχρονισμός παραγωγής – βελτίωση ποιότητα αγροτικών προϊόντων”
  Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε δύο κτηνοτροφικά χωριά της Λέσβου (Μανταμάδος, Άντισσα) και τα παρακολούθησαν νέοι στην πλειοψηφία τους αγρότες.

 • “Διαχείριση αγροτουριστικών πρωτοβουλιών”
  Εκπαιδεύτηκαν 20 ιδιοκτήτες αγροτουριστικών καταλυμάτων σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού. Τόπος πραγματοποίησης η Πέτρα Λέσβου.

 • “Εκπαίδευση συμβούλων τοπικής ανάπτυξης”
  Το σεμινάριο παρακολούθησαν 15νέοι επιστήμονες και είχε σαν στόχο την ενημέρωση τους σε θέματα προώθησης τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Τόπος πραγματοποίησης η Μυτιλήνη.

 • “Εκμάθηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων”
  Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στον Μεσότοπο της Λέσβου και το παρακολούθησαν 15 κάτοικοι του χωριού.
  Διδάχτηκαν βασικές γνώσεις αρμονίας και θεωρίας της μουσικής με ιδιαίτερη αναφορά στην τοπική παράδοση και έγινε πρακτική εξάσκηση σε βιολί και σαντούρι.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ