Συγχρηματοδότηση

Μια επίσκεψη – αυτοψία, στην εκτέλεση των έργων του Άξονα 4 του ΠΑΑ, του προγράμματος LEADER. Τα έργα του Δήμου Λέσβου που είναι σε φάση ολοκλήρωσης.
1. Η αποκατάσταση και στερέωση της εμβληματικής “Γέφυρας της Κρεμαστής”, στην Αγία Παρασκευή.
2. Τα παρατηρητήρια Ορνιθοπανίδας στον κόλπο Καλλονής, το “Ψαρόνταμο” στο δρόμο για Αχλαδερή και το Ξύλινο Παρατηρητήριο στην είσοδο για τις Αλυκές.
3. Μια ιδέα από την εκτεταμένη σήμανση του Δικτύου Περιηγητικών-Περιπατητικών Διαδρομών του Δήμου Λέσβου, “Περπατώντας στη Φύση της Λέσβου”.
Τμήματα Στρατηγικής σημασίας για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER, παλιό αλλά και νέο.
Συνδυασμός πολλών εκφάνσεων ανθρώπινης δραστηριότητας, Ειδικός Τουρισμός, “Τουρισμός Εμπειρίας”, Φύση-Περιβάλλον-Πολιτισμός. Αγώνες Δρόμου Βουνού, Molyvos LesvosTrail, Eressos LavaTrail, Mountain Bike, “Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη”, με σεβασμό στη φυσιογνωμία και την φέρουσα ικανότητα του ΤΟΠΟΥ.
Αύγουστος και οι επιβλέποντες-επιβλέπουσες και εργολάβοι στις επάλξεις για να προλάβουμε ημερομηνίες, Συνεργασίες με φορείς που εισφέρουν (Δήμος Λέσβου, ΕΦ.Α Λέσβου, Δ/νση Δασών, Γεωγραφικοί Φορείς Ανάπτυξης κ.α.) παρά τις απίθανες γραφειοκρατικές αντιξοότητες και εμπλοκές για να καταφέρουμε την ολοκλήρωση έγκαιρα.
ΟΡΑΜΑ και ΕΛΠΙΔΑ, “σύντομα” να μπορέσουμε με το Νέο πρόγραμμα clldleader, clld, leader, της ΕΤΑΛ Α.Ε. να συνεισφέρουμε στην υπέροχη εικόνα της Λέσβου, αυτή της μοναδικής φύσης της…

Share