Τελευταίες Εξελίξεις…

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (20/03/2008):

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ,
Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΔΚ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ 3 (Ο.ΠΑ.Α.Χ.)…ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
Π.Α.Α. – «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»
ΑΞΟΝΑΣ 3

(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ:

ΜΕΤΡΟ 313: ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 321: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΜΕΤΡΟ 322: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΜΕΤΡΟ 323: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ “ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ” ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ,
Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΔΚ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ 3…ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
Π.Α.Α. – «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»
ΑΞΟΝΑΣ 3

Τ.Δ.Ε.
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ:

ΜΕΤΡΟ 313: ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 321: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΜΕΤΡΟ 322: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΜΕΤΡΟ 323: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ


Τ.Δ.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση