Συγχρηματοδότηση

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.23192-Β/04.09.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ –  ΔΕΥΤΕΡΑ,04.09.2023

Κατηγορία Πράξης: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5136806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ : ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ – DIVE IN OUR ISLANDS

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ :  «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ, ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ & ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΕΝ.5- ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ) – (ΕΝ.5)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

  • ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) WWW.DIVEINOURISLANDS.COM
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
  • ΑΡΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. – (https://www.etal-sa.gr/el/category/ανακοινώσεις-μητρώο/

Η απόφαση επιλογής εκδίδεται σύμφωνα με τις εσωτερικές διεργασίες επιλογής της εταιρείας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με υποβολή προσφοράς, μπορούν να συμπληρώσουν τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που παρατίθενται στο παράρτημα και να τα καταθέσουν  στα γραφεία της Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, από την ΔΕΥΤΕΡΑ,04.09.2023 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ, 20.09.2023 και ώρα 14:00 σύμφωνα με καταγραφή στο πρωτόκολλο της εταιρείας.

______________________________________________________________________________________________

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ – Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ ΣΤΙΣ 25.09.2023 ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ.

______________________________________________________________________________________________

Share