Συγχρηματοδότηση

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.22702/06.03.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ –  ΔΕΥΤΕΡΑ,06.03.2023

Κατηγορία Πράξης: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5136806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ : ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ – DIVE IN OUR ISLANDS

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ :  «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ, ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ & ΚΥΠΡΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

ΕΝ-2:  – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α. Σύνταξη ενιαίων προδιαγραφών υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (διαμόρφωση βασικών αρχών, προδιαγραφών και οντολογίας για τοπικές πραγματογνωμοσύνες)

Β. Σύνταξη χωρικής εμπειρογνωμοσύνης προδιαγραφών (περιλαμβάνει μίσθωση σκαφών και εξοπλισμού για αναγνώριση διαδρομών και συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, χαρτογράφηση, φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση διαδρομών, ανάλυση δεδομένων και σύνταξη εμπειρογνωμοσύνης συνολικά 8 διαδρομές).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ) – (ΕΝ.2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

  • ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) WWW.DIVEINOURISLANDS.COM
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
  • ΑΡΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. – (https://www.etal-sa.gr/el/category/ανακοινώσεις-μητρώο/

Η απόφαση επιλογής εκδίδεται σύμφωνα με τις εσωτερικές διεργασίες επιλογής της εταιρείας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν-καταθέσουν προσφορά με απόδειξη παραλαβής και πρωτόκολλο της ΕΤΑΛ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας έως την Πέμπτη 30.03.2023 και ώρα 14.00.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ Α.Ε., στο τηλέφωνο 22510-29400, 22510-29577 (και φαχ), Υπεύθυνοι δράσης Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Καλλιόπη Κουλουδή.

______________________________________________________________________________________________

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ – Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ ΣΤΙΣ 31.03.2023 ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ.

______________________________________________________________________________________________

Share