Συγχρηματοδότηση

Στο Πλαίσιο της Εκδήλωσης που προγραμματίζει η ΕΤΑΛ Α.Ε. ως εταίρος του ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ με τίτλο

“ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ – ΣΤΕΡΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ, 10.000 ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ”

το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαίου 2015

Καλεί επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΔΡΩΝ, ΚΟΡΝΙΖΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.

και λοιπές κατηγορίες επαγγελματιών ή και φυσικών προσώπων

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καταθέτοντας σχετική πρόταση σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ 04.03.2015
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

Share