Συγχρηματοδότηση

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. – ΕΝΑΡΞΗ 16.02.2015

“ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ – ΣΤΕΡΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ, 10.000 ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ” (ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)

Για εγγραφή στiς εκδηλώσεις, μπορειίτε να έχετε πρόσβαση από το “banner” της αρχικής σελίδας ή από την ιστοσελίδα

www.nissonart.com

Share