Το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 10 μέλη έχει με εντολή της Γενικής συνέλευσης και σύμφωνα με το καταστατικό πλήρεις αρμοδιότητες για την λειτουργία και τις αποφάσεις της εταιρείας.

Το διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα σύνθεσή του από 28.11.2017, αποτελείται από:

1.ΤΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.ΠΟΛΥΧΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Θεοδώρου,  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3.ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

οι οποίοι πλέον εκπροσωπούν νόμιμα με υπογραφή τους την εταιρεία. Κάθε έγγραφο για να δεσμεύει την εταιρεία πρέπει να φέρει μία υπογραφή εκ των α) Προέδρου, ή β) Αντιπροέδρου, ή γ) Διευθύνοντος Συμβούλου.

Μέλη του Δ.Σ. είναι οι κ.κ.

4.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου

5.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  του Παναγιώτη

6.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου

7.ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αντωνίου

8.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του Κυριάκου

9.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ του Βασιλείου

10.ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεμιστοκλή

Η θητεία του νέου Δ.Σ. έχει τριετή διάρκεια έως τις 28/11/2020, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η εκάστοτε Γενική συνέλευση.

Η Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Εταιρείας στην παρούσα σύνθεσή της από 28.11.2017, αποτελείται από:.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, με απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων βάση καταστατικού άρθρο 25. παράγραφος ιδ. (απόφαση Δ.Σ 232/12.07.2016) και ΕΔΠ, 1/12.07.2016), με την απόφαση Δ.Σ. 244/28.11.2017 και ΕΔΠ 5/28.11.2017, έχει την παρακάτω σύνθεση:

1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΤΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΛΕΣΒΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Ε.Α. ΑΜΚΕ),

2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, του Θεοδώρου, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΑΣΛ ΛΕΣΒΟΥ

3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ του Θεοδώρου, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4.ΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, του Θεοδώρου, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

5.ΜΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΕΑΣ του Παναγιώτη, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η Θητεία της επιτροπής, είναι παράλληλη με την θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας, και λήγει στις 28.11.2020, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η εκάστοτε Γενική συνέλευση. Κάθε έγγραφο για να δεσμεύει την επιτροπή πρέπει να φέρει μία υπογραφή εκ των α) Προέδρου, ή β) Αντιπροέδρου, ή γ) Γραμματέα της επιτροπής.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση