Μετά την Υπογραφή της Σύμβασης με το ΥΠΑΑ&Τ, και το “Δίκτυο Συνεργαζόμενων ΟΤΔ Βορείου Αιγαίου ΑΜΚΕ”, στις 07.08.2012, ξεκίνησε η διαδικασία υποστήριξης των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων στον άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ), για τα μέτρα 311, 312 και 313 Α και Β.

Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία και έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν στο διάστημα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Παρακαλούνται οι δικαιούχοι των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων να επικοινωνούν με την ΕΤΑΛ Α.Ε. ή τις Αντένες του Υ.Μ. στα τηλέφωνα και διεύθυνση των συνημμένων εγγράφων, για επιπλέον διευκρινήσεις.
_______________________________________________________________
Ανάρτηση 27.02.2013 – Επικαιροποίηση-Διευκρινήσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κ.Υ.Μ., 25.02.2013

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΕ-ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, Μον.Β5

Υποδείγματα Αιτήσεων Πληρωμής (με διευκρινήσεις)

_______________________________________________________________

Ανάρτηση 28.08.2012,
Διεργασία Υποστηρικτικού Μηχανισμού επί Αιτημάτων Πληρωμής.

Έγγραφο Κεντρικής Δομής Υποστηρικτικού Μηχανισμού, 13727/28.08.2012

Πρός Αντένες Βορείου Αιγαίου, (το κείμενο αποτελεί έκδοση που υπόκειται σε αλλαγές, Βελτιώσεις ή και τροποποιήσεις)
_______________________________________________________________

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 14.08.2012

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΩΝ

4. ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6. ΥΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ 3

7. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΤΥΠΑ- ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ.

Για την Κεντρική Δομή του
Υποστηρικτικού Μηχανισμού
’ξονα 3 του ΠΑΑ, Βορείου Αιγαίου

“ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΔ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” ΑΜΚΕ

Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Γεν. Διευθυντής

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση