Σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία εκδόθηκαν στις 14.04.2021 οι αποφάσεις ένταξης του Τ.Π. CLLD/LEADER Λέσβου, του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

“1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΛ Α.E., 63.1-CLLD 27, αα ΟΠΣ ΕΣΠΑ, 4341 με αρ.πρωτ. 20959/30.07.2020. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Πρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων ’[για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])”.

Ακολουθεί πίνακας με τις αποφάσεις ένταξης:Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην υλοποίηση της πράξης και καλά αποτελέσματα.

Α/Α MIS-ΟΠΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.
1 5075124 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 1.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5075124 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
2 5074672 ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 2.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5074672 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
3 5074674 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 3.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5074674 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
4 5074682 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΛΙΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 4.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5074682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΣΒΟΥ
5 5074687 ΘΕΡΙΝΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΉΤΑΝ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙΣΤΗ ΛΕΣΒΟ  ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΈΡΓΑ  Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 5.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5074687 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
6 5074688 1922-2022 H MΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ, 6.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5074688 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
7 5073708 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 7.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5073708 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
8 5074686 ΧΩΡΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 8.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5074686 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
9 5074684 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, 9.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5074684 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
10 5074736 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 10.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5074736 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
11 5074715 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 11.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5074715 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
12 5073652 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 12.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5073652 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
13 5070490 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 13.1 ΑΠ.ΕΝ.ΟΡΘΟ.5072490 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Για τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, ΟΤΔ-Α.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Γενικός Διευθυντής

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση