Συνεχίζεται η αποστολή επιστολών προέγκρισης για τα επενδυτικά σχέδια του άξονα 3 του ΠΑΑ.
Πληροφορίες στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 210-5275202, 210-5275267

Δημοσιεύθηκε η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή προτάσεων από τους ΟΤΑ των περιοχών Παρέμβασης…

www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=274895fd4fa237a5

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση